Projektadatok:
Kapcsolattartó személy neve: Gyergyói Csaba

Kapcsolattartó személy telefonszáma:
Kapcsolattartó személy mobil száma: 30/339-0758
Kapcsolattartó személy e-mail címe: gyergyoicsaba@gmail.com

Friss hír

asdfasdfélkja

dfa

Aktuális orvosi ügyelet

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás Járóbeteg-ellátó Centrum,
Hajdúszoboszló, Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakosság részére

Telefonszám: 06 30 698 0043

2016. augusztus

Lakossági pályázati felhívások

Pályázati felhívás

Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A, §
alapján pályázatot hirdet
Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család-és Gyermekjóléti Központ
központi irányítása

intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A részletek megtekintéséhez kattintson ide!

* * * * *

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Iskolai büfé üzemeltetésére

Ebes Községi Önkormányzat pályázatot ír ki
az Arany János Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola büféjének üzemeltetésére.

A részletek megtekintéséhez kattintson ide!

* * * * *

TISZTELT EGYESÜLETI TAGOK és ÜGYFELEINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesület alirodája,
2015. március 1.
a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár
(4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2.),
I. emelet 4-es irodájába költözött.

A 2015. március 2-tól a következő ügyfélfogadási időkben:
Hétfő-Szerda: 8:00-16:00,
Péntek: 8:00-12:00,
Továbbra is folyamatosan várjuk ügyfeleinket!

Elérhetőségeink:
telefon: 06-20/9817578,
e-mail: hszob.leaderiroda@gmail.com.

Tevékenységünkről tájékozódhatnak a:
www.hajdukve.hu honlapunkon,
és Facebook oldalunkon.

* * * * *

PÁLYÁZAT

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Sportösztöndíjának elnyerésére

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot hirdet a 2014/2015-es tanévre, sportösztöndíj elnyerésére.

Támogatásban részesíthető az a pályázó, aki Hajdú-Bihar megyei székhelyű felsőoktatási intézményben nappali vagy levelező tagozaton, vagy Hajdú-Bihar megyén kívüli felsőoktatási intézményben levelező tagozaton tanulmányokat folytat, magyar állampolgárságú, Hajdú-Bihar megyei érvényes lakcímmel rendelkezik és Hajdú-Bihar megyei sportszervezet leigazolt sportolója.
A pályázat elnyerésének további feltétele, hogy a pályázó sporteredményeiben, valamint tanulmányi eredményeiben a következő feltételeknek megfeleljen:

  1. Sportteljesítmény: olimpiai sportágban az országos sportági szakszövetség által igazolt legalább I. osztályú minősítésű sportoló.
  2. Tanulmányi eredmény: 3,51 vagy annál magasabb tanulmányi átlag.

A pályázatokat egyénileg, pályázati adatlapon kell benyújtani.

A pályázathoz csatolni kell:

  • az országos sportági szakszövetség minősítő igazolását,
  • a pályázat benyújtását megelőző két év sporteredményeit igazoló dokumentumokat,
  • a felsőoktatási intézmény által kiadott hallgatói jogviszony igazolást,
  • igazolást arról, hogy a pályázó Hajdú-Bihar megyei sportszervezet leigazolt sportolója,
  • a lezárt félévet tanúsító oktatási intézmény által kiadott hitelesített igazolást,
  • Hajdú-Bihar megyei lakcím igazolását.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig.

Az ösztöndíjat elnyert hallgató, amennyiben hallgatói jogviszonyában változás áll be (hallgatói jogviszonya megváltozik, vagy szünetel, illetve sporttevékenységét vagy a versenyzést az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt megszünteti, vagy bármilyen okból szünetelteti), köteles a változásról nyolc napon belül írásban tájékoztatni a közgyűlés elnökét.

A határidőn túl beérkezett vagy formailag hibás pályázatok nem kerülnek értékelésre.

A pályázati adatlap és további információ a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Koordinációs Osztályán kérhető (4024 Debrecen, Piac u. 54. fsz. 13-as szoba, tel: 52/507-508, e-mail: ekondor@hbmo.hu), valamint megtekinthető és letölthető a www.hbmo.hu honlapról.

A pályázatok leadási határideje: 2015. március 31. 12.00 óra
A pályázatok csak személyesen a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzői titkárságán adhatók le.(4024 Debrecen, Piac u. 54. fsz.13. szoba).
A pályázatok elbírálásáról a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a leadási határidőt követő ülésén dönt.

 

* * * * *

Tájékoztató pályázati lehetőségekről vállalkozók számára


Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

A pályázat célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása, külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. A kiírás célcsoportját azok a vállalkozások képezik, amelyek magasan feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékekkel kívánnak megjelenni a külpiacokon.

Támogatás igénylők köre:
– mikro-, kis- és középvállalkozások
– melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt
– melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,5 Mrd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma 250-300 darab.

A projektjavaslat benyújtásának határideje: 2014. december 31.

Önállóan támogatható tevékenységek:
– külföldi kiállításokon vagy vásáron való részvétel
– külföldi árubemutató szervezése

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése

A felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8,5 milliárd forint. A támogatott pályázatok várható száma 150-200 darab.

A projektjavaslat benyújtásának határideje: 2014. december 31.

Támogatás igénylők köre:
– mikro-, kis-, és középvállalkozások,
– melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
– magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai

Támogatható tevékenysége:
– Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése
– Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (önállóan nem támogatható)
– Infrastrukturális és ingatlan beruházás (önállóan nem támogatható)
– Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezésekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek (önállóan nem támogatható)
– A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (önállóan nem támogatható)

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

A pályázat célja a rugalmas foglalkoztatás (atipikus foglalkoztatási formák, rugalmas munkaszervezés) elterjesztése. A konstrukció kétkörös felhívás keretében valósul meg. Az első kör (A komponens) keretében a felhívás célja a rugalmas/családbarát átvilágítást lefolytató szolgáltatók kiválasztása, melyek a végrehajtás során a vállalkozások átvilágítását ingyenesen elvégzik, és számukra a rugalmas foglalkoztatás növelése érdekében átszervezési tervet készítenek és nyomon követik e tervek megvalósítását.

A második kör (B komponens) keretében az átvilágított vállalkozások támogatást igényelhetnek az átszervezési terv alapján a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések megvalósítására.

A programra rendelkezésre álló forrás 4 Mrd forint, melyből az első kör (A komponens) forrása 1 Mrd forint, a második kör (B komponens) forrása 3 Mrd forint. Az első körös felhívás esetében 8-15, a második körös felhívás keretében 200-500 nyertes támogatási kérelem támogatására kerülhet sor.

Támogatást nyújthatnak be az önállóan kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, valamint legfeljebb 5 fős konzorciumok.

A támogatási kérelem benyújtási határideje: 2014. december 31.

Ifjúsági Garancia Program

A program lényege, hogy azon 15-25 éve között fiatalok számára, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak 6 hónapon (illetve később már 4 hónapon) belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra. A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, illetve hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához.

Támogatást igénylők köre:
A felhívás keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium, a kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szerveivel együttesen – valamint indokolt esetben a munkanélküliség mérséklésében való közreműködés céljából alapított szervezettel közösen – jogosult támogatási kérelmet benyújtani, melyek a programot konzorciumot alkotva valósítják meg. A támogatási kérelemnek összhangban kell állnia Magyarország Ifjúsági Garancia Akciótervével.

Fiatalok vállalkozóvá válása

A program célja a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 18-30 éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk induló költségeihez.

A támogatási kérelem az Ifjúsági Garancia Program részeként, elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani.

A célcsoport legalább 50%-át, a legalább 6 hónapja álláskeresőként regisztrált fiatalok alkotják.

A program keretében tervezett fő tevékenységek két komponens mentén valósulnak meg. Az első komponens keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezet (ek) kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésre. A potenciális fiatal vállalkozók az első komponens keretében nyújtott programok teljesítésével a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodás, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió forint összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett.

A megjelent felhívás a konstrukció első komponensének feltételeit rögzíti.

A pályázatokhoz kapcsolódó részletes pályázati leírás a következő pályázati felhívásokban, valamint a http://www.szechenyi2020.hu/ oldalon található.


* * * * *

FELHÍVÁS
A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

A felhívás megtekintéséhez kattintson ide!


* * * * *

FELHÍVÁS
Az Ifjúsági Garancia kiemelt projekthez

A felhívás megtekintéséhez kattintson ide!


* * * * *

FELHÍVÁS
Fiatalok vállalkozóvá válása tárgyú támogatási kérelemhez

A felhívás megtekintéséhez kattintson ide!


* * * * *

FELHÍVÁS
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

A felhívás megtekintéséhez kattintson ide!


* * * * *

FELHÍVÁS
Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

A felhívás megtekintéséhez kattintson ide!

Debrecen-Ebes-Szepes Református Egyházközség

Ebes honfoglalás kori település, az Árpád-korban temploma is épült. A középkori falut templomával együtt 1594. július 18-án krími tatárok pusztították el. E régi szent épületnek az alapjait a 1980-as években feltárták a debreceni Déri múzeum régészei, a mai Ebestől délre, mintegy 2 kilométernyire. A török-tatár dúlás után évszázadokon át tanyasi-pusztai körzet volt az ebesi határ, s ugyanígy a szepesi is. Ebből fakadt az egyházi beosztás: Ebes-Szepes összetartozik.
1952-ben alakult meg az akkori tanyaközpontból szocialista községként a mai Ebes. Templom akkor nem épülhetett, s ez meg is látszott az akkori hitéleten. Néhány ember őrizte csak a hit értékeit, s havonta egyszer volt  istentisztelet  a falu szélén lévő iskolában.

Római Katolikus Egyházközség

Szentmise rendje:

Minden vasárnap az ebesi Szent Lőrinc Katolikus Templomban 11.30 órakor veszi kezdetét a szentmise. Minden hónap második vasárnapján görög rítusú.

Hittanórák rendje:
Óvodásoknak: hétfőnként 15 órától a templom hittantermében.
Alsó tagozatosoknak: hétfőnként 14 órától az iskolában.
Felső tagozatosoknak: hétfőnként 15.45 órától az iskolában.

Egyéb alkalmaink:

2013.március 22-én (pénteken) 17.30-kor keresztút végzése az ebesi Szent Lőrinc Katolikus Templomban, prédikáció és szentáldozási lehetőség.

Szent Rita búcsú (Olaszország), időpontja: 2013. május 20-26-ig.
Jelentkezési határidő: 2013. február 28-ig.

Római zarándoklat a “Hit Évében”, időpontja: 2013. július1-6-ig.
Jelentkezési határidő: 2013. február 28-ig.

Görög Katolikus Egyházközség

A 16. században már voltak görög katolikusok itt Ebesen. Erről tesz tanúbizonyságot a Szent Miklós romtemplom alapja is. Bizonyítéka annak, hogy  – keleti szertartású –  keresztények krisztusi hitben éltek, dolgoztak és közösséget építettek itt Ebesen. Ebből a múltból  eredeztetve – jogosan és felelősségteljesen –  a mai híveink őseink hitét, hagyományait  szertartásait szeretnék megélni. Van  alapja  és igénye a vallásos életnek. Ma  a faluban körülbelül 220 személy vallja magát görög katolikusnak.

Liturgia rendje:
Most az ebesi Szent Lőrinc Katolikus Templomban tartjuk a liturgiát, minden hónap második vasárnapján és szombatonként, 15-40-ig jelennek meg a szertartáson.

Hittanórák és egyéb alkalmaink:
Minden héten egy hittanórát tartunk, részt veszünk  a falu és egyházi ünnepeken, mindenszentek napján, ökumenikus ima heten.
A görög katolikus egyház házszenteléseket, víz-, gyertya- és pászkaszentelést.

Terveink:
Nagy tervünk, hogy  egyszer templomot, a Szent Miklós templom maradványát,  élő templommá építsük fel. Ehhez kérjük Isten áldását és jó akaratú emberek összefogását, segítségét.

Ebesi Hírlap – 2016. júliusi száma

Megjelent az Ebesi Hírlap 2016. júliusi száma, amely letölthető a következő linkről:

Ebesi Hírlap, 2016. július

Ebesi Hírlap – 2016. június

Megjelent az Ebesi Hírlap 2016. júniusi száma, amely letölthető a következő linkről:

Ebesi Hírlap, 2016. június

Uzonyi Pál tanító, festőművész, költő munkássága

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás